M    E    N    U         U   T  A  M  A

S    I    S    T    E    M         M    A    K    L    U    M    A    T

O    N    L    I    N    E

S M K   T A M B U N A N

(SMOSMKT)Rekod Penggunaan & Tempahan Bilik-Bilik Khas

Rekod Peminjaman dan Pergerakan Kunci

Tempahan Bilik-Bilik Khas Kemahiran Hidup

Tempahan Pusat Sumber

Tempahan Makmal Sains

Tempahan Radas & Bahan Makmal Sains

Perekodan Salah Laku Disiplin[Ditangguhkan sementara untuk penambahbaikan]

Catatan Pencapaian Sekolah

Senarai Semak Penghantaran Soalan Peperiksaan ke Bilik Peperiksaan

Senarai Semak Penghantaran Buku Jadual Kedatangan (BJK) kepada PKHEM

Tempahan LCD Bidang Sains & Matematik

Tempahan LCD Bidang Bahasa [dalam proses]

Tempahan LCD Bidang Teknik & Vokasional [dalam proses]

Tempahan LCD Bidang Kemanusiaan [dalam proses]
© 2011 SMK Tambunan, Peti Surat 30, 89657 Tambunan, Sabah, Malaysia